27/4/17

Δείξε μου τον φίλο σου να σου πω τι είσαι

Οι γνωστοί ρουφιάνοι των Ρότσιλντ, της Στοάς του Λονδίνου και της Συναγωγής, συνεχίζουν να μοιρολογούν τον αρχιρουφιάνο και τοκογλύφο Ρουφιανογιάννη.
Και πια δεν είναι ούτε βλακεία, ούτε αγραμματοσύνη, ούτε εγωισμός. Όμοιος ομοίω αεί πελάζει.
Πράκτορες και ρουφιάνοι, είναι οι θαυμαστες του Ρουφιανόγιαννη.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Τρείς καί εξήντα, έγινεν ο μισθός τών Ελλήνων. Καί έπεσεν τόσον όσον έπεσεν καί η θερμοκρασία παρά τάς Ουψάλας, 3,6°C, τὴν 9ην πρωΐνήν.
\ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ή ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ Ὁλίγοι γνωρίζουν σήμερον ότι εις τὰ Ευρώπας όχι μόνον έχει απαγορευθεί η θανατική ποινή αλλά καί ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ακόμη καί ο διάλογος διά τήν ΘΑΝΑΤΙΚΗΝ ΠΟΙΝΗΝ.
Η ποινή εκείνου ο οποίος παραβαίνει τήν εντολήν «ούκ διαλέγεσαι υπέρ τής θανατικής ποινής», είναι η απεμπολή από τά δημοσιογραφικά έντυπα. Εάν όμως εμείς οι επιμένοντες πληθύνομεν απελητικώς ίσως προβούν καί είς ποινικάς διώξεις. Πρόστιμα, φυλακή κλπ.
Τί εννούν όμως οι «ευρωπαϊσταί», όλοι όσοι είναι εναντίον τής θανατικής ποινής; Έχει τήν οικονομικήν δυνατότητα μία εξαντλημένη χώρα όπως η Ελλάς νά διατηρεί φυλακήν διά τρομοκράτας, εισβολείς, εμπρηστάς δασών, κακούργους εθνοπροδότας, πρωτοκλασσάτους πολυεγκληματίας, κακούργους παιδεραστίας καί μεγαλοεμπόρους ναρκωτικών; Από ποίον θυλάκιον θά εξευρεθή τό ανάλογον πλεόνασμα πρός τάς φυλακάς, μισθόν φυλάκων, εγκαταστάσεις, διατροφήν, κλπ από τό άδειο θυλάκιον τών συνταξιούχων ή από έκτακτα πρόστιμα ΔΕΗ καί κατοικίας;

Ποινή λοιπόν υπό μορφήν προστίμου εις όλους όσους έχουν ιδιώκτητον περιουσίαν, κατοικίαν, αγρόν, κατάστημα ή επιχείρησιν διά νά συντηρούνται αι φυλακαί... Socialismus! Οπωσδήποτε όμως ουδείς λόγος υφίσταται νά εκτελεσθή κάποια θανατική ποινή αλλοδαπών.
Υπάρχει η απόδοσις της θανατικής ποινής καί η νυχθημερόν απέλασις πρός τήν χώραν καταγωγής. Υπάρχουν βεβαίως καί χώραι ηλιθίων, χώραι πλουσίων προϋπολογισμών, όπως η Νορβηγία.
Ας εφαρμόσει λοιπόν η Ελλάς τήν ποινήν τής εξορία όσον καί απέλασιν τών μελλοθανάτων πρός τήν πατρίδαν τού εγκληματία Anders Breivik. Ομιλούμεν περί τού εγκληματία ό οποίος ευθύνεται διά τήν εξόντωσιν – εκτέλεσιν 69 νεολαίων Νορβηγών.
Μά ΕΛΕΟΣ, επιτρέπεται νά ζή ένα τέτοιο υπανθρώπινον αντιόν; Τί παρατηρούμεν όμως, εις τήν σημερινήν κοινωνίαν; εκτελέσεις αθώων πολιτών από τήν πληθώραν τρομοκρατών, οι οποίοι τρομοκράται εάν επιζήσουν πρόκειται νά ευζωήσουν μέ τόν ιδρώτα συγγενών καί φίλων τών δολοφονηθέντων.
Παρατηρούμεν εκτελέσεις διά τών ναρκωτικών πολλών νέων, Τήν οδήγησιν πρός αυτοκτονίαν αναρίθμητων. Τήν δολοφονίαν απλών πολιτών διά τών μνημονιακών πολιτικών, τών θανάτων διά λιμού κλπ. Παρατηρούμεν δηλαδή επιτοπίους εκτελέσεις ΑΜΑΧΩΝ, διά απλά πταίσματα.

Τέλος εις τό πρώτον γλωσσικόν μάθημα αναφέρομαι είς τό «γιά». Άς προφέρομεν λοιπόν βαθέως τό εξ αλλοδαπής, εκ Γερμανίας, «γιά, γιά, γιά...» είς αντιδιαστολήν τού διά. Λέγε γιά γιά γιά... Τό πρόσωπον μένει ακίνητον.
Ένας λαρυγγικός ήχος μειώνει τήν ικανότητα τού ανθρώπου νά ομιλεί καί νά εξασκεί πρόσωπον καί στόμα. Οπότε μέ τήν επιβολήν τού γερμανικού «γιά» αρρωσταίνει ο άνθρωπος.

Γεώργιος Κανελλόπουλος
Ουψάλα

Η απάτη της (αλβανικής) απογραφής στην Μπουγιουρουμού

Ο σκοπιανός δημοσιογράφος Γκόραν Νικολόφσκι που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό Λαμπουνίστα στην νοτιοδυτική πΓΔΜ, (που είναι πολύ κοντά στα Αλβανικά σύνορα), με εκτενές άρθρο αναφέρθηκε στα «περίεργα» της απογραφής του 2002, που έγινε με την «βοήθεια» των ΗΠΑ και των Βρυξελλών , που μεσολάβησαν για την συμφωνία της Αχρίδας.
Η απογραφή του 2002 υποτίθεται ότι έγινε «σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα» και ότι οι άνθρωποι μπόρεσαν να δηλώσουν ελεύθερα την εθνικότητα τους και τη μητρική τους γλώσσα. Ο κ. Νικολόφσκι έγραψε ότι «η απογραφή στην Λαμπουνίστα είναι το τέλειο παράδειγμα αυτού που έγινε πραγματικά στην απογραφή».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψαν οι αμερικανό-ευρωπαίοι το 2002, στο χωριό ζούσαν 5,936 άνθρωποι. Από τους οποίους 4,288 (72,2%) δήλωσαν Αλβανοί , 879 ή 14,8% Τούρκοι , 371 ή 6,25% Μακεδόνες, και 398 ή 6,7% που καταγράφηκαν ως «διάφοροι».
Ο κ. Νικολόφσκι αφού τόνισε ότι, «όλοι στο χωριό ξέρουν και βεβαιώνουν ότι κατά την απογραφή του 2002 κανείς δεν εμφανίστηκε για να διενεργήσει την απογραφή», ανέφερε ότι, «στην καλύτερη περίπτωση ο πληθυσμός μαζί με τους μετανάστες στη Γερμανία είναι 4-4500», και ότι ο αριθμός των 6000 από τους οποίους 4,288 αλβανοί «είναι απολύτως πλαστός».
Ο κ. Νικολόβσκι τόνισε ότι αριθμοί συμπληρωθήκαν στα Σκόπια και πρόσθεσε την απογραφή της μητρικής γλώσσας που αποδεικνύει την «λαθροχειρία» των διεθνών απογραφέων . Σύμφωνα με τα «επίσημα στοιχεία», η μητρική γλώσσα του πληθυσμού στη Λαμπουνίστα έχει ως εξής: Σλαβομακεδονικά 4,872 ή 82%, Αλβανικά: 925 ή 15,5%, Τουρκικά: 78 ή 1,31% Σερβικά: 3 ή 0,05%, «Άλλη» 58 ή 0,97%. Έτσι σύμφωνα με τη «διεθνή» απογραφή του 2002 από τους 4,288 Αλβανούς στη Λαμπουνίστα , μόνο 925 μιλάνε Αλβανικά!. (Το 2002, οι απογραφείς, όλους τους μουσουλμάνους τους κατέγραφαν πάντως σαν «Αλβανούς»). Στη Λαμπουνίστα σήμερα, όπως εξηγεί ο κ. Νικολόφσκι ζουν λιγότεροι από 300 Αλβανοί και ο αριθμός τους ελαττώνεται, καθώς οι περισσότεροι έχουν μετακινηθεί μακριά, με τις οικογένειές τους, στη Γερμανία και την Ελβετία.

ΥΓ. (Βεβαίως ο κ. Νικολόφσκι, ανοίγει ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο για τις «απογραφές», από την απογραφή του Χιλμί Πασά το 1904 με σπόνσορες τους Ρώσους και τους Αυστριακούς μέχρι και την απογραφή του 2002.
Από κάθε άποψη θα είχε ενδιαφέρον μια απογραφή για το πόσοι αισθάνονται Αρωμούνοι, Βούλγαροι, Έλληνες, Σέρβοι, και τι καταγωγή δήλωναν οι γονείς τους και οι γονείς των γονιών τους. Μέχρι και ο Γκρουέφσκι θα είναι πολύ «αμφίβολος», διότι ο παππούς του Νίκος Γκρούγιος έπεσε μαχόμενος με την γαλανόλευκη στην Πίνδο).

Περισσότερες φρέσκες βαλκανικές ειδήσεις θα βρείτε εδώ.... http://ta-mavra-nea.blogspot.gr
Το πλήρες χρονολόγιο της 27ης Απριλίου θα το βρείτε εδώ http://ta-mavra-nea.blogspot.gr/2017/04/27.html

26/4/17

Οι «αξίες» του ΝΑΤΟ και ο μαφιόζος Τζουκάνοβιτς

Το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε υποτίθεται για να προστατεύσει τις «δημοκρατίες» από του Κομμουνιστές.
Και τώρα βάζουν τα κομμούνια.
Ο δήμαρχος της Ποντγκορίτσα, κομμούνι του Κερατά, της μαφίας του Μίλο, έκανε μήνυση στον Μητροπολίτη Αμφιλόχιο, για διάρρηξη και καταπάτηση επειδή μπήκε μαζί με 6000 ορθοδόξους σε καταπατημένο από τους κομμουνιστές δημοτικό οικόπεδο , για να ζητήσουν να ανεγερθεί εκκλησία.
Και καλά το κομμούνι.
Όλοι οι «δεξιοί βουλευτές στην κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ τι κάθονται και τον βλέπουν;
Και πόσοι έγραψαν στον Τραμπ που το παίζει χριστιανός να του πουν ότι έβαλε τα κομμούνια που κυνηγούν την εκκλησία στο ΝΑΤΟ;
Και εκείνη η ανδροπρεπής παγκόσμια ηθική συνείδηση κοιμάται;

Οι Αλβανικές πληροφορίες

Οι αλβανοί τους είπαν να περιμένουν πραξικόπημα στα Σκόπια, μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και εκείνοι άρχισαν να διαδίδουν την αλβανική «αποκλειστικότητα». Αν κάπνισαν και καμιά φούντα περιμένοντας δεν ξέρω.
Πάντως ακόμα περιμένουν.
Και αύριο μέρα είναι.
Στο μεταξύ, ο Γκεόρκγι , έκλεισε την πόρτα κατάμουτρα στον Μπράιαν. Του είπε ότι δεν προλαβαίνει να τον ιδεί πρωτομαγιάτικα, διότι θα πάει να πάει τον Μάη.
ΥΓ.Τέτοιο πράγμα σε αμερικανό φίλο δεν έχει ξανακάνει ουδείς βαλκάνιος.

31 χρόνια από το Τσενομπίλ

Ήταν ξημερώματα της 26ης Απριλίου του 1986, όταν έγινε η έκρηξη του αντιδραστήρα 4 του πυρηνικού εργοστασίου της Чернобыльская АЭС -Β.Λένιν. Στην Ελλάδα , το μεταδώσαμε τα μεσάνυχτα της 27ης Απριλίου, από το δελτίο των 24.00 της ΕΡΤ1. Την είδηση έγραψε ο Γ.Μητραλιάς, και την μετέδωσα εγώ. Το ραδιενεργό νέφος (Καίσιο 137) άρχισε να εισέρχεται στην Βόρειο Ελλάδα το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής 2 Μάιου 1986. Εκείνο το πρωί ο μακαρίτης Κατσιφάρας σαν υπουργός Εμπορίου μου ζήτησε να μην λέμε από την ΕΡΤ στους καταναλωτές να αποφεύγουν τα ζαρζαβατικά, για να μην πληγούν οι παραγωγοί. Η μόλυνση συνέχισε να εξαπλώνεται στην Ελλάδα και την κάλυψε ολόκληρη το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, (3 Μαΐου 1986), με διαφορετικές εντάσεις ανά περιοχή και ώρα.
Περισσότερο επλήγησαν η βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλία.
Η ραδιενεργός μόλυνση εντάθηκε την Δευτέρα του Πάσχα (5/5/1986) και παρέμεινε επάνω από την Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι την 9η Μαΐου.
Ο κρατικός μηχανισμός άρχισε να κάνει συστάσεις για αποφυγή του φρέσκου γάλακτος και το καλό πλύσιμο φρούτων και λαχανικών από τις 5 Μαΐου και μετά. Το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ είχε επιπτώσεις στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, αφού η περιοχή που μολύνθηκε καλύπτει το 40% της επιφάνειας της.(Οι χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Γερμανία, η Τσεχία, η Αυστρία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Νορβηγία, η Ρουμανία, και η Πολωνία δέχτηκαν περισσότερα από ένα πεταμπεκερέλ (1015 Bq) καισίου 137. Περισσότερο από το μισό του ιωδίου 131 που διέφυγε από το Τσερνόμπιλ κατέληξε εκτός ΕΣΣΔ.
Το ραδιενεργό ιώδιο προκαλεί αύξηση του καρκίνου του θυρεοειδούς και σύμφωνα με εκτιμήσεις, παρουσιάστηκε αύξηση αυτής της μορφής καρκίνου σε Ηνωμένο Βασίλειο και Τσεχία. Αύξηση της παιδικής λευχαιμίας καταγράφηκε στη Δυτική Γερμανία, την Ελλάδα και τη Λευκορωσία.
Έχοντας υπόψη ότι τα περισσότερα είδη καρκίνου χρειάζονται 20 με 60 χρόνια μεταξύ έκθεσης στο αίτιο και εκδήλωσης της ασθένειας, είναι προφανές ότι είναι ακόμα νωρίς για να εκτιμήσουμε τις πραγματικές διαστάσεις των επιπτώσεων του ατυχήματος.
Το εργοστάσιο της Чернобыльская АЭС λειτουργούσε ως τον Δεκέμβριο του 2000.
Τον Σεπτέμβριο του 2007 η κυβέρνηση της Ουκρανίας ενέκρινε την κατασκευή ενός ατσάλινου κελύφους πάνω από τον αντιδραστήρα, σε αντικατάσταση της υπάρχουσας σαρκοφάγου, η οποία κινδύνευε να καταρρεύσει από τη γαλλική κοινοπραξία Novarka στην οποία μετέχουν 50/50 οι «Vinci Construction Grands Projets» και η «Bouygues Travaux Publics».
Το έργο αναμενόταν να τελειώσει το 2015. Η νέα σαρκοφάγος κατασκευάζεται σε σχετική απόσταση από τον αντιδραστήρα και μόλις ολοκληρωθεί θα μετακινηθεί πάνω σε ράγες προς την τελική της θέση, πάνω από την προϋπάρχουσα

Το πλήρες χρονολόγιο της 26ης Απριλίου και «φρέσκες» βαλκανικές ειδήσεις θα βρείτε εδώ...
http://ta-mavra-nea.blogspot.gr

Ρουφιανέξ -Αλβανέξ

Ορισμένοι, έχουν προσλάβει φθηνούς Αλβανούς από το επιδοτούμενο πρόγραμμα «ενσωμάτωσης», και έτσι έχουν «άμεση ενημέρωση» από αλβανικές πηγές και εξτρά επιδότηση από τον «χασισιοβολώνα».

26 Απριλίου 1944.

Ενώ ο Γεώργιος Παπανδρέου ορκιζόταν πρωθυπουργός της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης στο Κάιρο, Κρητικοί και Βρετανοί πράκτορες της SOE, απήγαγαν από το Ηράκλειο το διοικητή της γερμανικής φρουράς του νησιού, υποστράτηγου Χάινριχ Κράιπε, και τον μετάφεραν στη Μέση Ανατολή.
Σαν αντίποινα οι Γερμανοί κατέστρεψαν τα Ανώγεια, και τα χωριά από όπου τον πέρασαν.

Σαν σήμερα 26 Απριλίου 1937. Οι Γερμανοί ζωγράφισαν την Γουέρνικα

1937. Η Luftwaffe αλλά και 3 ιταλικά αεροπλάνα που επιχειρούσαν στον Ισπανικό Εμφύλιο στο πλευρό του Φράνκο βομβάρδισαν τη μικρή αγροτική κωμόπολη, (6000 κατοίκων) , Γκερνίκα,(Γκουέρνικα), στη χώρα των Βάσκων.
Ήταν η πρεμιέρα του «ολοκληρωτικού πολέμου», στην Ευρώπη.
Περισσότερα από το 70% των σπιτιών στην Γκερνίκα, κάηκαν από τις εμπρηστικές βόμβες. Σκοτώθηκαν 1654 άμαχοι.

27 Απριλίου 1941. Η παράδοση των Αθηνών στους Γερμανούς

Το πρωί της Κυριακής του Θωμά, 27 Απριλίου 1941, η Αθήνα περίμενε την είσοδο των Γερμανών.
Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών κάθε πέντε λεπτά μετέδιδε διαταγή της μόνης κυβερνητικής αρχής που παρέμενε στην ελληνική πρωτεύουσα, του Ανώτερου Στρατιωτικού Διοικητή Αττικοβοιωτίας υποστράτηγου Χρ. Καβράκου.
Ο στρατηγός διέτασσε να σταματήσει κάθε κίνηση στην Αθήνα, τον Πειραιά και τα προάστια, όλα τα καταστήματα να είναι κλειστά και οι κάτοικοι να μείνουν στα σπίτια τους, οι στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις της να παραμείνουν στις θέσεις τους και, τόνιζε: Δεδομένου ότι η πόλις είναι ανοχύρωτος και ουδεμία θα προβληθή αντίστασις, αξιώ όπως μη ακουσθή ουδέ εις πυροβολισμός».

Ο εκφωνητής του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος , μόνος του, αφού η κυβέρνηση το είχε βάλει στα πόδια , έγραφε τη δική του ιστορία με την έκκληση, «αδέλφια! Κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου. Έλληνες! Ψηλά τις καρδιές!» .

Οι εφημερίδες που τυπώθηκαν εκείνο το πρωί, αλλά δεν πρόλαβαν να διανεμηθούν, ανέφεραν ότι αποστρατεύθηκε ο αντιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος, ότι χορηγήθηκε αμνηστία σε όλα τα πολιτικά αδικήματα που είχαν διαπραχθεί μέχρι τότε στην Κρήτη και ότι ο πρωθυπουργός Εμμανουήλ Τσουδερός, αναλάμβανε και το υπουργείο Στρατιωτικών, ενώ το υπουργείο Αγορανομίας ο υπουργός Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξεως Κωνσταντίνος Μανιαδάκης.

Η Επιτροπή παράδοσης των Αθηνών, ο φρούραρχος Αθηνών υποστράτηγος Χρ. Καβράκος, ο νομάρχης Αττικοβοιωτίας Πεζόπουλος και οι δήμαρχοι Αθηναίων και Πειραιώς Αμβρόσιος Πλυτάς και Μιχ. Μανούσκος, συνάντησε τον επικεφαλής των προπομπών συνταγματάρχη Χέρμαν φον Σέφεν στο καφενείο ««Παρθενών» στην συμβολή των οδών Κηφισίας και Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ο πέμπτος της Επιτροπής ο αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος αρνήθηκε να παραστεί. Το πλήρες χρονολόγιο της 27ης Απριλίου και «φρέσκες» βαλκανικές ειδήσεις θα βρείτε εδώ... http://ta-mavra-nea.blogspot.gr

25/4/17

Μα τι θέλουν από τη ζωή μας;

Έχουν το ρόλο και το εισόδημά τους. Έχουν και μπράβους και οπαδούς . Εμάς τους άλλους γιατι μας ενοχλούν;
Έχει δίκιο ο κ. Καραπαπάς που φωνάζει: «Κάποιοι έστειλαν τον πρεζάκια» . Βεβαίως κάποιοι τον έστειλαν. Για αντιπερισπασμό.
Πολύ χαμηλό το επίπεδο σκηνοθεσίας. Σαν τα πέναλτι του βατραχάνθρωπου Γιαννακόπουλου.
Ούτε καν, Κλάκ Φιλμς.

Και μια αθλητική ….«πρόβλεψη»

Κάτι μου λέει ότι ο κ. Σαββίδης θα σηκώσει την «Κούπα» του πρωταθλητή ποδοσφαίρου «εκτός γηπέδου».
Με νίκη στα … «χαρτιά».

25 Απριλίου 1941. Η μάχη των Ευζώνων

Στις 20η Απριλίου 1941, ομάδα ενόπλων Βουλγάρων μπήκε στους Ευζώνους και ύψωσε τη βουλγαρική σημαία. Οι κάτοικοι των Ευζώνων, με πρωτεργάτες τους Γιώργο Αθανασιάδη και Χρήστο Χιονίδη την κατεβασαν. Στις 25 Απριλίου, μεγάλος αριθμός ενόπλων Βουλγάρων επιτέθηκε στο χωριό.
Μετά από πολύωρη μάχη στην οποία ενεπλάκησαν με κατοίκους του χωριού και πατριώτες από γειτονικά χωριά που έσπευσαν να βοηθήσουν, και στην οποία σκοτώθηκαν οι Ευζωνίτες Αλέξανδρος Γρηγοριάδης και Συμεών Ιωαννίδης, ενώ υπήρξαν πολλοί τραυματίες, ακολούθησε πλιάτσικο, λεηλασίες και βιαιοπραγίες σε βάρος των αμάχων. Συνελήφθησαν αρκετοί άμαχοι και μεταφέρθηκαν ως όμηροι στη Γευγελή για να εκτελεστούν. Η διάσωσή τους έγινε από το κλιμάκιο της γερμανικής φρουράς που έδρευε στην Αξιούπολη, και η οποία ειδοποιήθηκε από τον δεκαπεντάχρονο τότε Σωκράτη Ακριτίδη κάτοικο Μ. Δάσους, ο οποίος μετέβη στην Αξιούπολη με ποδήλατο.
Από τους Βουλγάρους κρατήθηκαν δώδεκα όμηροι οι οποίοι βασανίστηκαν επί τρεις μήνες στις φυλακές της Γευγελής. Ο Μιλτιάδης Κουρτίδης υπέκυψε λίγες ημέρες πριν την αποφυλάκισή τους. Οι Εύζωνοι τότε στάθηκαν, χωρίς υπερβολές, ως οι νέες Θερμοπύλες του έθνους και της ελληνικότητας της Μακεδονίας μας.

Πηγή: Αναστάσιος Καζαντζίδης εφημερίδα ΜΑΧΗΤΗΣ

Το πλήρες χρονολόγιο των γεγονότων της 25ης Απριλίου θα το βρείτε εδώ.... http://ta-mavra-nea.blogspot.gr/2017/04/h-25.html

Μαρίν: Ανεξάρτητος Εσύ, Ανεξάρτητη και εγώ!

Λε Πεν: «Ελπίδα, ευημερία, και ασφάλεια»

Η Μαρίν, δεν είναι χαζή. Οι επικοινωνιολόγοι , πουλάγανε στους πολύ χαζούς τον Πουστρόν ως «Ανεξάρτητο». Οπότε, μόλις κάθισε η σκόνη του πρώτου Γύρου ,
η κ.Λε Πεν ανακοίνωσε την παραίτηση της από την προεδρία του Εθνικού Μετωπου .
Θα κατέβει στον β΄γύρο των εκλογών ως «ανεξάρτητη υποψήφια».
Ούτω πως, τα «καθηκια» δεν θα μπορούν να λένε, «η ηγέτης της ακροδεξιάς».

Η Μαρίν είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ υποψήφια.

Με την ευκαιρία, είπε τον Πουστρόν «υστερικιά» και «κότα».

Είπε ότι είναι «ακραίος υστερικός ευρωπαϊστής» και «αδύναμος απέναντι στους φανατικούς ισλαμιστές».
H Μαρίν Λε Πεν Παρίσι καταδίκασε τις εκκλήσεις «του παλιού και εντελώς σάπιου κατεστημένου των Ρεπουμπλικανών για Μέτωπο εναντίον της, και την ανίερη συμμαχία όλου του διεφθαρμένου Συστήματος, υπέρ του Πουστρόν.
Η κ. Λε Πεν είπε στη γαλλική τηλεόραση ότι, «απευθύνεται σε όλους του Γάλλους», και «οτι θέλει να συγκεντρώσει όλη τη Γαλλία γύρω από ένα πρόγραμμα ελπίδας, ευημερίας, και ασφάλειας».

ΥΓ. Ο Μελανσόν από τους "Λαφαζανίστας" αρνήθηκε να δώσει γραμμή για «αντιφασιστικό μέτωπο με την Γκόλντμαν Ζαξ».

Οι μαύρες «επιδοτήσεις» της (βαλκανικής) πολιτικής

Οι πρώην διευθυντές του «Magyar Telekom» Έλεκ Στράουμπ και Αντράς Μπάλογκ που δικαζόντουσαν στην Νέα Υόρκη, συμφώνησαν να καταβάλουν πρόστιμα 250.000 και 150.000 δολαρίων και δέχθηκαν πενταετή απαγόρευση εργασίας ως διευθυντές ή ως υπάλληλοι όλων των Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική Επιτροπή Χρεογράφων και Χρηματιστηρίου, (Securities and Exchange Committee).

Οι διευθυντές της «Magyar Telekom» δικαζόντουσαν με την κατηγορία ότι έκαναν μυστικές συμφωνίες με τον πρωθυπουργό και άλλους ανθρώπους στην πΓΔΜ για να αποτρέψουν τον ανταγωνισμό στην αγορά».

Το Φεβρουάριο, ο τρίτος κατηγορούμενος έκανε συμφωνία με το Δικαστήριο για να πληρώσει μόνο πρόστιμο 60.000 δολαρίων, και ομολόγησε την παραποίηση των βιβλίων της εταιρείας για να κρύψει την δωροδοκία των πολιτικών της πΓΔΜ.

Το περιφερειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης το Δεκέμβριο του 2011, είχε επιβάλει στην εταιρεία «Magyar Telekom» πρόστιμο ύψους 95 εκ. δολαρίων για την ιδια υπόθεση και στη συνέχεια κίνησε διαδικασίες εναντίον των διευθυντών της εταιρείας. Σε εκείνη τη διαδικασία είχε αποδειχτεί ότι η «Magyar Telekom» είχε καταβάλει 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον τότε σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργό, Βλάντο Μπουκόφσκι και τους εκπροσώπους του DUI, Αλί Αχμέτι και Μούσα Τζαφερι  2,5 εκατομμύρια ευρώ για να μην δώσουν άλλη άδεια κινητής τηλεφωνίας.

Στη Βουλγαρία, τα «παλιά» προβλήματα της διαπλοκής επανήλθαν ορμητικά στο προσκήνιο. Οι επιχειρηματίες βγήκαν στους δρόμους.
Στη Σόφια, τη Φιλιππούπολη και την Βάρνα εμφανίστηκαν χθες «αγανακτισμένοι» διαδηλωτές που ζητούσαν την παραίτηση του Γενικού Εισαγγελέας της Βουλγαρίας, Σωτήρ Τσατσάροφ, τον οποίο κατηγορούσαν οτι προσπαθεί να εξοντώσει τον ιδιοκτήτη της εταιρείας φυσικού αερίου «Overgaz» Σασο Ντόντσεφ που είναι και ιδιοκτήτη της ημερήσιας εφημερίδας «Sega» και πρόεδρος του Βουλγαρικού Βιομηχανικού Επιμελητήριου και χρηματοδότης του κόμματος «κατά της διαφθοράς» «Ναι, Βουλγαρία», του πρώην Υπουργού της δικαιοσύνης, Χρίστο Ιβάνοφ.
Στο πλευρό του κ. Ντόντσεφ ήταν οι οπαδοί του «Κόκκινου επιχειρηματία», της Φιλιππούπολης Γκεόργκι Γκέργκοφ, (τον οποίο απέβαλε από το Σοσιαλιστικό Κόμμα η κ. Νίνοβα, και οι άνθρωποι του κ.Μαρεσκι.(Βάρνα), Ο κ. Τσατσάροφ ερευνά τον κ. Ντόντσεφ διότι «προσπαθεί να χειραγωγήσει τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας και το κράτος στο εμπόριο αερίου και βενζίνης».

Ο Ντόντσεφ αποκάλυψε την ανεπίσημη συνάντηση με την εισαγγελέα στο γραφείο του Γκέργκοφ στη Σόφια στις 20 Μαρτίου, και είπε στη συνάντηση ο εισαγγελέας του ζήτησε εξηγήσεις για την πολιτική της εφημερίδας «Σεγκά» και τον ρώτησε γιατί χρηματοδοτεί ένα κόμμα και ένα τηλεοπτικό κανάλι.

Ο Τσάτσαροβ από την πλευρά του αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίζεται, ότι ο Ντόντσεβ προσπαθεί να τον πιέσει. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Σεγκά» η εν λόγω συνάντηση τάραξε το ΒΣΚ που απειλείται νέα μεγάλη κρίση.

Η εφημερίδα «Ντνέβνικ» δημοσιεύσε τα σχόλια που της μετέφεραν από το «περιβάλλον του Μπορίσοφ», ότι , «ο γενικός εισαγγελέας Τσάτσαροβ παγιδεύτηκε από τους Κόκκινους Ολιγάρχες της τέως «Μούλτιγκρουπ», που προσπαθούν να επιστρέψουν στη εξουσία».

Περισσότερες «φρέσκες» ειδήσεις από την Βαλκανική θα βρείτε εδώ:

http://ta-mavra-nea.blogspot.gr

24/4/17

ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η πραγματική δημοκρατία είναι πολίτευμα λαϊκής κυριαρχίας, όπου ο Λαός κυβερνά διά των αιρετά εκλεγμένων αντιπροσώπων του. Ο κάθε πολίτης ελεύθερα και αβίαστα ψηφίζει τον εκπρόσωπό του. Αυτό είναι τέλειο πολίτευμα. Δεδομένου ότι η βασική αρχή της ελευθερίας της βουλήσεως πού έχει ο άνθρωπος, πραγματώνεται με την απολύτως ελευθέρα έκφραση της γνώμης του. Αυτά βεβαίως ως γενική διατύπωση.
Ο πολίτης όμως εκτός της ελεύθερης έκφρασης της θέλησής του, πρέπει να έχει και την απαραίτητη αντίληψη όλων των γεγονότων, καταστάσεων και διαμορφώσεων την ιστορικής στιγμής, μέσα στον πολιτικο-οικονομικό και κοινωνικό χώρο πού βιώνει, γιατί με την οποιαδήποτε απόφασή του –προτίμησή του, στο πολιτικό πεδίο, γίνεται διαμορφωτής καταστάσεων.
Ο πολίτης για να έχει όμως όλα αυτά τα εφόδια, πού θα του παράσχουν σωστή και επωφελή κρίση, αναγκαία προϋπόθεση είναι να έχει και σωστή πληροφόρηση.
Ο πολίτης καθημερινά δέχεται πλήθος πληροφοριών από γεγονότα και καταστάσεις πού ως είναι φυσικό τον επηρεάζουν και διαμορφώνουν αντιλήψεις και πεποιθήσεις, πού με βάση αυτών θα πάρει τις αποφάσεις του για την επιλογή των εκπροσώπων του στο κοινοβούλιο.
Εδώ όμως γεννάται ένα μεγάλο θέμα, τι ρόλο παίζει η προπαγάνδα; Πού στην σημερινή μας εποχή, διαχέεται σε όλο το κοινωνικό σώμα ; πράγματι, η προπαγάνδα με την συστηματική προσπάθεια της για διάδοση ιδεών, αρχών, αντιλήψεων, πολιτικών δογμάτων, αλλά και το σπουδαιότερο, αλλοίωσης της αντικειμενικής πραγματικότητας δημιουργεί στον Λαό στρεβλές αντιλήψεις και γνώμες, και ως εκ τούτου η προπαγάνδα
( υπό την αρνητική της έννοια ) παραπλανά τον Λαό και τον εκτρέπει σε ατραπούς αντίθετες προς το πραγματικό του συμφέρον.
Ένα αόρατο « χέρι » θέλει να διευθύνει τα πάντα, και για την επιτέλεση του σκοπού του έχει τρία βασικά όπλα α) το χρήμα β) την προπαγάνδα γ) την πολιτική.
Ο τελικός σκοπός, του σατανικού αυτού « χεριού » είναι η παγκόσμια διακυβέρνηση. Δηλαδή, με απλά λόγια, η υποταγή όλων των εθνών σε έναν « άρχοντα » σε μία « αρχή » σε μία εξουσία. Πράγμα, βεβαίως, παντελώς αφύσικο, και ως εκ τούτου απραγματοποίητο. Για την επιτέλεση αυτού του σκοπού το σατανικό αυτό « χέρι», πρωτίστως χρησιμοποιεί την δύναμη του χρήματος.
Δεν χρειάζεται, βέβαια, να εξηγήσουμε γιατί το χρήμα είναι τεράστια δύναμης, αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι το χρήμα εκφράζει και αποτυπώνει τον πλούτο πού παράγει η εργασία, αυτό δεν πρέπει να διαλανθάνει της προσοχής μας. Το χρήμα ως γνωστό αποταμιεύεται σε όλο το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα. Το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα, αφού έχει συγκεντρώσει, όλο σχεδόν τον παραχθέντα πλούτο, εκ της εργασίας, έχει την ευχέρεια να κατευθύνει τις ροές του, όπου αυτό κρίνει. Τώρα, αν ο « σατανάς » ελέγχει το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα, τότε είναι κυρίαρχος.
Ένα ιταλικό απόφθεγμα λέει : « το ξύλο τροφοδοτεί την φωτιά πού το καταναλώνει (το κατατρώει ) » Δηλαδή εμείς τροφοδοτούμε (καταθέσεις) με το ελεγχόμενο απολύτως ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα, τους ανόσιους, για να μας δυναστεύουν. Τα χρησιμοποιούμενα « εργαλεία » είναι όπως προαναφέραμε, εκτός του χρήματος , πού είναι ο κύριος μοχλός, η προπαγάνδα και η πολιτική. Με αυτά τα μέσα το αποτρόπαιο και σατανικό « χέρι » της παγκόσμιας διακυβέρνησης, δια των οργάνων του, ελέγχει :
1.την πολιτική (επιλογή κομμάτων) 2. το υπουργείο εξωτερικών (διαχρονικά ) 3.το υπουργείο παιδείας ( διαχρονικά ) 4. τα ΜΜΕ ( τηλεόραση, ραδιόφωνο ) 5. τον έντυπο τύπο ( Μεγαλοδημοσιογράφοι , πού και αυτούς τους δημιουργούν οι διάφορες « λέσχες » ) 6. τις περισσότερες μεγαλοεπιχειρήσεις 7. όπως προαναφέραμε το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα 100% 8. ασκούν μεγάλη επίδραση στο εμπόριο 9. τις εταιρείες διυλίσεως πετρελαίου 10 . τον κινηματογράφο 11. τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ( κατά μεγάλο ποσοστό ) 12. την τέχνη 13. την οικονομία γενικώς.
Νομίζω ότι περαιτέρω παράθεση των ελεγχόμενων τομέων της κοινωνίας δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται για να κατανοηθεί ότι βρισκόμαστε υπό « κλοιό ». Επομένως πραγματική δημοκρατία, υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξει. Η σημερινή λεγόμενη δημοκρατία είναι ψευδοδημοκρατία. Δημοκρατία κατ’ επίφαση, ενώ πραγματικά, πρόκειται περί συγκαλυμμένη δικτατορίας ελεεινής μορφής.
Εκείνο πού επιβάλλεται για την σωτηρία της Πατρίδας, είναι η ανατροπή της επαίσχυντης αυτής, κατ’ επίφαση δημοκρατίας. Αυτό γιά να γίνει πραγματικότητα, πρέπει να υπάρξουν νέες προτάσεις, στην πολιτική στην οικονομία στην κοινωνία. Πρέπει να γίνει πνευματική επανάσταση. Πρέπει ο Λαός να πληροφορηθεί την αλήθεια.
Το ξαναγράφουμε, το παρόν υπάρχον πολιτικο-οικονομικό σύστημα έχει ήδη καταρρεύσει. Χρειάζεται νέο πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Προτάσεις υπάρχουν, και μάλιστα, ρηξικέλευθες, και την ΗΜΕΡΑ της λευτεριάς , από την χούντα της τρόικας, θα εφαρμοσθούν. Έλληνες γρηγορείτε. SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO.

Χρίστος Α.Αθανασόπουλος
www.christathan. Blogspot. com

Γαλλικές εκλογές. Ανοιχτός ο δεύτερος Γύρος

Τελικά τα έγκυρα ήταν 35,737,724. Η Μαρίν πήρε 7,658,990 και ο Κεντροφιλελέ Πουστρόν 8,528,585. Μαζί του στον δεύτερο γύρο, για να μη βγουν οι ακροδεξιοί, θα είναι οι ιουδαίοι-σοσιαλληστές του Αμόν.
Ο François Asselineau με 329,951 ψήφους και ο Nicolas Dupont-Aignan με 1,689,686, έλεγαν προεκλογικά τα ίδια με την Λε Πεν για την «ευρω-γραφειοκρατία» και λογικά οι δικοί τους, θα πάνε με τη Λε Πεν.
Η Λε Πεν ξεκινάει με 9500000 και ο Πουστρόν με 10500000, χοντρικά.
Τα 7,011,856 που ψήφισαν Jean-Luc Mélenchon θα ψηφίσουν «κατά συνείδηση». Κάποιοι θα πάνε στην εξοχή, κάποιοι θα ψηφίσουν Λε Πεν και κάποιοι θα κάνουν «αντιφασιστικό μέτωπο με την Γκολντμαν Ζαξ». Από αυτούς θα κριθεί.
Από τους «κεντροδεξιούς», όσοι ήταν να πάνε στον Πουστρόν έχουν πάει ήδη. Από τα 7,126,632 του Φιγιόν, οι περισσότεροι είναι «δεξιοί νοικοκυραίοι». Λογικά από αυτούς ο Πουστρόν θα πάρει το μικρότερο μέρος. Οι άλλοι, αν δεν ψηφίσουν την Μαρίν θα πάνε για την εξοχή.
Το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου, όπως τα βλέπω εγώ, είναι ανοιχτό.

Βορειοηπειρώτης χάλασε το πανηγύρι του Ράμα στο Αλύκο -

Ο αλβανός πρωθυπουργός πήγε χθες στο Αλύκο του Δήμου Φοινικαίων και μοίρασε τίτλους ιδιοκτησίας σε κατοίκους της περιοχής, στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας, για να περάσει μήνυμα της ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και της κυβέρνησης του Αλβανίας.

Την εκδήλωση, στην πλατεία Κύπρου παρακολούθησαν γύρω στα 200 άτομα από τα οποία τα 130 ήσαν στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος από την περιοχή και την πόλη των Αγίων Σαράντα και ασφαλίτες.
Ωστόσο στους τοίχους γύρω απ’ την «Πλατεία Κύπρου» του Αλύκου, είχε γραφει το σύνθημα, «Κάτω η δικτατορία του σουλτάνου Έντι Ράμα».

Η εκδήλωση κυλούσε ομαλά έως τη στιγμή που παρενέβη κάτοικος του χωριού Κώσταρι, ο οποίος είπε στον Αλβανό πρωθυπουργό: «Από τη μία μας δίνετε τους τίτλους ιδιοκτησίας και από την άλλη γκρεμίζετε τις εκκλησίες μας όπως τον Άγιο Αθανάσιο στους Δρυμάδες. Ήρθατε εδώ για να μας δείξετε ότι είστε φιλέλληνας αλλά κοιτάτε πως να αφανίσετε τον Ελληνισμό εδώ , γι' αυτό και ενώσατε το Βρανίστι με τον Δήμο Χειμμάρας».
Δεν πρόλαβε να συνεχίσει. Επενέβησαν οι μπράβοι του Έντι Ράμα, και απομάκρυναν τον δημότη Φοινικαίων που διαμαρτυρήθηκε, από το σημείο που ήταν ο πρωθυπουργός.
Ο Εντι Ράμα, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πιο ανθέλληνας Πρωθυπουργός της Αλβανίας προσπαθεί να κερδίσει τις ψήφους της μειονότητας όπως εκανε και στις δημοτικές εκλογές.
Χθες δόθηκαν αρκετοί τίτλοι ιδιοκτησίας σε αυτόχθονες κατοίκους του Δήμου Φοινικαίων, αλλά μετά το πέρας της επίσημης εκδήλωσης επιδόθηκαν μυστικά, δέκα τίτλοι, σε καταπατητές, αλβανούς μουσουλμάνους.

Πηγή: Ελεύθερος Λόγος Αργυρόκαστρου

Περισσότερες βαλκανικές ειδήσεις στο.......
http://ta-mavra-nea.blogspot.gr

Mπροστά ο Πουστρόν

Πουστρόν 23.54%
Λε Πεν 22.33%
Ζαν-Λυκ Μελανσόν 19%
και Φρανσουά Φιγιόν 18,87%

Κεφάλι-Κεφάλι η Μαριν με τον Πουστρόν

Οι ρουφιάνοι Γκαλοπαδόροι αβανταδόροι έλεγαν πάλι παραμύθια Μετά την καταμέτρηση περισσότερων από 33 εκατομμύρια ψήφων, το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε στις 22.40 τοπική.

Πουστρόν 23,11% και Λε Πεν 23.08% .
Φιγιόν 19,81% ,  Μελενσον 18,62%

Μόλις έκλεισαν οι κάλπες τα exit poll στη Γαλλία ανακοίνωσαν: Πουστρόν 23.8% Λε Πεν 21.7%, Φιγιόν 19.8% , Μελενσον 19.2% , Αμόν 6.5%, Ντυπόν 5% κλπ κλπ

Η χειραγώγηση της Κοινής Γνώμης και των "τραπεζιών" της τηλεόρασης είναι προφανέστατη

23/4/17

Ο αλβανικός συμβολισμός, η Μεγάλη Αλβανία και η οργή των Σέρβων

του Σπύρου Χατζάρα

Ο ΟΥ-ΤΣΕ-ΚΑ έκανε τις πρώτες επιθέσεις του εναντίων σερβικών στόχων στις 22 Απριλίου 1996, και η KFOR το 2003, συνέλαβε τον ηγέτη του Απελευθερωτικού Στρατού του Πρέσεβο, και του Μπουγιάνοβατς, Σεφκέτ Μουσλίου, υποστηρίζοντας τη «σταθερότητα» στα Βαλκάνια.

Χθες, στις 22 Απριλίου, ο δήμαρχος του Μπουγιάνοβατς Γιονούζ Μουσλίου, εξάδελφος του Σεφκέτ, αλλά από την ίδια «αρχοντική» φάρα της κοιλάδας του Πρέσεβο, επανέφερε το ζήτημα των «αλύτρωτων» Αλβανών.

Ο «βλαχοδήμαρχος»,   δήλωσε πως «η ένωση Αλβανίας και Κοσσόβου χωρίς την ένταξη και της κοιλάδας του Πρέσεβο δεν θα είχε κανένα νόημα», προσθέτοντας ότι, «τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να δείξουμε στην Σερβία ότι η περιοχή αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας Αλβανίας».

Η «άμεση απάντηση» του Βελιγραδίου, για λόγους τακτικής, δεν δόθηκε από τον «σώφρονα» κ.Βούσιτς, αλλά από τον φίλο των Ρώσων αρχηγό των σοσιαλιστών και υπουργό εξωτερικών Ιβιτσα Ντάτσιτς. 

« Οι πολιτικοί των Αλβανών θα πρέπει να μετρούν πολύ καλά τα λόγια τους, διότι σήμερα, στην διεθνή σκηνή, δεν κυριαρχούν οι προστάτες τους, που βομβάρδισαν την Σερβία για να της αποσπάσουν το Κόσσοβο», τονίστηκε στην γραπτή δήλωση του κ. Ντάτσιτς.

  Και ενώ, πολλοί νόμισαν ότι η αναφορά του ότι, «σήμερα, στην διεθνή σκηνή, δεν κυριαρχούν οι προστάτες τους», αποτελούσε υπαινιγμό για την «ρωσική υποστήριξη», στην κυριολεξία, αναφερόταν στην εξαγορά με τα μαύρα χρήματα από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, των «Κλίντον-Ολμπράιτ και Συνεργάτες ΕΠΕ», από την αλβανική Μαφία στις ΗΠΑ.

Ο κ. Ντάτσιτς σχολιάζοντας τις διαδοχικές δηλώσεις των Ράμα-Θατσι-Μουσλίου , τις χαρακτήρισε, «ως μια ακόμη απόδειξη ότι η δημιουργία της «Μεγάλης Αλβανίας» αποτελεί κοινό στόχο όλων των Αλβανών πολιτικών», και πρόσθεσε: «Σήμερα ο Μουσλίου αποκάλυψε ότι στα σχέδιά τους είναι και η διεκδίκηση της Νις, αύριο θα ζητήσουν τα Σκόπια , το Ούλτσινε στο Μαυροβούνιο και την Ήπειρο από την Ελλάδα».

Η αναφορά του κ. Ντάτσιτς στην Νις έγινε για να επιβεβαιώσει τις «ανησυχίες» που εκφράζονται εδώ και χρόνια από σερβικούς πολιτικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους για τις αγορές ακινήτων με αφορολόγητα χρήματα από Αλβανούς στην ευρύτερη περιφέρεια της Νις. 

Παράλληλα η σερβική εφημερίδα «Kurir», αποκάλυψε, επικαλούμενη «στρατιωτικές πηγες», ότι, «η αλβανική κυβέρνηση με εντολή του ίδιου του Ράμα έχει αρχίσει τις μαζικές αποστολές όπλων στο ΝΑΤΟΪΚΌ προτεκτοράτο του Κοσσυφοπεδίου εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες».

Η εφημερίδα αναφέρει. ότι , «τα σύνορα μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Αλβανίας είναι ουσιαστικά ανύπαρκτα, και έτσι αυτά τα όπλα περνάνε στο Κοσσυφοπεδίο χωρίς προβλήματα. Οι αποστολές περιλαμβάνουν Καλάσνικωφ (AK47), RPG, αντιαρματικές νάρκες, γερμανικά τυφέκια ελεύθερων σκοπευτών, διόπτρες νυκτερινής σκόπευσης, και εξελιγμένα συστήματα επικοινωνιών».

Η εφημερίδα «Kurir» που δημοσιεύει δήλωση του πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής αντικατασκοπίας (VBA) Μόμιρ Στογιάνοβιτς, πως είναι , «πεπεισμένος ότι εξελίσσεται ένα επικίνδυνο σενάριο αποσταθεροποίησης στα Βαλκάνια», αναφέρει ακόμα ότι οι σερβικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν παρατηρήσει, «αύξηση αριθμού των ισλαμιστών που φθάνουν στο Κόσσοβο και ιδίως στο βόρειο τμήμα, και ότι, «όλες οι μυστικές υπηρεσίες στα Βαλκάνια έχουν ενημερωθεί σχετικά με την κλιμακούμενη κατάσταση».

Παράλληλα, οι βουλγάρικες εφημερίδες επικαλούμενες την βουλγαρική αντικατασκοπία έγραψαν για συνεχή μετακίνηση Αλβανών ενόπλων από το Κοσσυφοπέδιο στο Τέτοβο, την οποία, «κατέγραψαν οι βουλγαρικές μυστικές υπηρεσίες».

Ο επικεφαλής του βουλγαρικού πρακτορείο ειδήσεων «FOCUS» Κράσιμιρ Ουζούνοφ δήλωσε ότι «η ιδέα της μεγάλης Αλβανίας είναι ρεαλιστική», και ότι «η διαδικασία, αυτή ανεξάρτητα από τις υποκειμενικές προσδοκίες οδεύει αντικειμενικά προς την εκπλήρωση της», και συνέδεσε τις εξελίξεις, «με την πολιτική της ΕΕ για τα Βαλκάνια» . «Η Ευρώπη είναι κουρασμένη από την διεύρυνση, και αισθάνεται την πίεση από τα προβλήματα της προσφυγικής κρίσης, την ανεργία, το Brexit και την άνοδο των εθνικιστικών και λαϊκιστικών σχηματισμών», έγραψε.

Στο ίδιο μήκος κύματος το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας εκτίμησε πως «αναβιώνει το σχέδιο της Μεγάλης Αλβανίας» και πως « εξελίσσεται σενάριο υπονόμευσης των θεμελίων της σταθερότητας υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ».

Ο στρατιώτης Αγιος Γεωργιος ο Απελευθερωτής

Ως των αιχμαλώτων της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης ελευθερωτής και των πτωχών Ελλήνων, (ανέργων, συνταξιούχων, μικρομεσαίων), υπερασπιστής!

Η ρατσιστική δίωξη των απόψεων και τα ιουδαϊκά ψέματα της Βικιπαιδείας

23 Απριλίου 1949. Έληξε στο Αμβούργο με πανηγυρική αθώωση
η συγκλονιστική δίκη του Γερμανού σκηνοθέτη Φάιτ Χάρλαν, που είχε κατηγορηθεί από τους Εβραίους , μετά τον πόλεμο, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για το ρόλο του ως σκηνοθέτης της ταινίας «Jud Süß»  που προβλήθηκε το 1940.
Οι Εβραίοι τον κατηγορούσαν ότι συμμετείχε στο κίνημα του αντι-σημιτισμού και ότι βοήθησε τους Ναζί.
Ωστόσο, το Δικαστήριο της βρετανικής κατοχής ζώνης ακύρωσε την αθώωση.

Η εβραιοκρατούμενη Βικιπαιδεία, στο ελληνικό λήμμα για τον Φάιτ Χάρλαν,Veit Harlan γράφει απολύτως ψευδώς: «Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο καταδικάστηκε, το πόρισμα όμως αναιρέθηκε, και ο Χάρλαν σταμάτησε να εργάζεται».

Ο Φάιτ Χάρλαν, ΑΘΩΩΘΗΚΕ από τον φυσικό του δικαστή , αλλά αναιρέθηκε η ΑΘΩΩΣΗ , από τον βρετανό στρατοδίκη.

Ο Φάιτ Χάρλαν μετά τον πόλεμο, μεταξύ του 1950 και του 1958, γύρισε συνολικά εννέα ταινίες. Πέθανε το 1964.

Η ΜΑΥΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Πέρασαν επτά χρόνια από τις 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 όταν το Αβάπτιστο της Μαργαρίτας, ανακοίνωνε με διάγγελμά του από το Καστελλόριζο, την επιχείρηση υποδούλωσης των Ελλήνων στο ΔΝΤ και τους δανειστές .
Ο πράκτωρ Τζέφρυ ανακοίνωσε την προειλημμένη απόφαση να γίνει η Ελλάδα η πρώτη αναπτυγμένη χώρα και μάλιστα μέλος της Ε.Ε. που προσέφευγε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Ο Αβάπτισος και το ΠΑΣΟΚ και η Ψωρο-Ελίτ που εξυπηρετούσαν μετέτρεψαν έτσι την Ελλάδα σε μια αποικία χρέους περιορισμένης Κυριαρχίας, που την κυβερνούσε η Τρόικα.
Έτσι, για να μας «σώσουν» επέβαλαν σκληρή λιτότητα, μείωσαν μισθούς και συντάξεις, κατάργησαν τις συλλογικές συμβάσεις, κούρεψαν καταθέσεις και αποθεματικά, πήγαν την ανεργία στο 30% , κατέστρεψαν τους μικρομεσαίους και οδήγησαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, και 7000 στον θάνατο.

YΓ1. Να θυμίσω ότι και ο μια έτσι και μια κοκορέτσι πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Καρατζαφέρης, στις 16 Μαρτίου 2010 μιλώντας στο ρ/σ Flash, είχε ταχθεί υπέρ του ενδεχομένου προσφυγής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο , «για να μην συνεχίσει η Ελλάδα να δανείζεται με επιτόκια ύψους 6,5%». Και στις 18 Μαρτίου 2010 είχε δηλώσει: «Υπάρχουν χρήματα που μας περιμένουν στο ΔΝΤ. Το θέμα είναι πως θα πετύχουμε καλύτερους όρους και χαμηλότερο επιτόκιο. Και μετά, πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα εξαρχής με την ΕΕ για τη συμπεριφορά της, όπως αυτή εκφράστηκε, ιδιαιτέρως από τη κ. Μέρκελ». Τα γραπτά μένουν.

Το ολοκαύτωμα της Μονής Σέλτσου έγινε τον Μάιο

Η φάλαγγα του Κίτσου και Νότη Μπότσαρη, από 1.148 Σουλιώτες καταδιωκόμενη από της δυνάμεις του Αλή Πασά έφτασε τα Χριστούγεννα του 1803 στην Μονή του Σέλτσου, που αποτελούσε φυσικό οχυρό, και ταμπουρωθήκαν.
Είκοσι ημέρες αργότερα στις 12/24 Ιανουαρίου , άρχισε η στενή πολιορκία τους από 8.000 στρατιώτες του Αλή Πασά. Μετά από 4 μήνες πολιορκία τα ξημερώματα της 23 Απριλίου /5 Μαΐου 1804, οι Σουλιώτες με τις γυναίκες και τα παιδιά τους έπεσαν στον γκρεμό δίπλα από την Ιερά Μονή Σέλτσου στην Κοιλάδα του Αχελώου. Μόνο 65 επιβίωσαν.

23 Απριλίου 1999. 30η ημέρα του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας. Το ΝΑΤΟ βομβάρδισε την ενημέρωση.

Στις 2:06 της 23ης Απριλίου 1999, ένας πύραυλος χτύπησε το τμήμα μεταδόσεων (Master) του κεντρικού Στούντιο της Ράδιο-Τηλεόραση της Σερβίας στο Βελιγραδι, και βρήκαν τραγικό θάνατο οι 16 εργαζόμενοι της νυκτερινής βάρδιας , που ήσαν υπεύθυνοι για την κανονική ροή του προγράμματος και τραυματίστηκαν άλλοι 18, εκ των οποίων 4 έμειναν ανάπηροι.
Ήταν ένα έγκλημα της ΝΤΠ, κατά της ενημέρωσης, κατά της αλήθειας και κατά της ελευθερίας της Γνώμης. Το ΝΑΤΟ είπε ότι το Στούντιο ήταν στρατηγικός στόχος ότι γιατί η RTS , «είχε σημαντική συμβολή στην πολεμική προπαγάνδα και στην εκστρατεία κατά του πληθυσμού του Κοσσυφοπεδίου » και επίσης είπαν ότι, « ήταν απαραίτητο να διαταράξουν και να υποβαθμίσουν το δίκτυο διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνιών των Γιουγκοσλάβων Ενόπλων Δυνάμεων».
Οι αδελφές του Μπι-Μπι-Σι ,αποδέχθηκαν τον βομβαρδισμό επειδή ο σταθμός «είχε ζωτικό ρόλο στην προπαγανδιστική εκστρατεία του Βελιγραδίου» και «η RTS μετέδιδε σερβική εθνικιστική προπαγάνδα, δαιμονοποιούσε τις εθνοτικές μειονότητες και νομιμοποιούσε τις θηριωδίας των Σέρβων εναντίον τους».
Οι δολοφονημένοι από το ΝΑΤΟ και τη ΝΤΠ συνάδελφοι ήσαν: 1. Ksenija Bankovic, video mixer, 27 2. Jelica Munitlak, make up , 27 3. Aleksandar Deletic, cameraman, 30 4. Branislav Jovanovic, master technician, 50 5. Slavisa Stevanovic, exchange technician, 32 6. Dragan Tasic, electrician, 30 7. Dragorad Dragojevic, security, 27 8. Tomislav Mitrovic, program director, 61 9. Dejan Markovic, security 40 10. Milan Joksimovic, security worker 47 11. Milovan Jankovic, precision mechanic, 59 12. Nebojsa Stojanovic, master technician, age 26 13. Sinisa Medic, program designer, 32 14. Darko Stoimenovski, exchange technician, 25 15. Slobodan Jontic, assembler, 54 16. Ivan Stukalo, exchange technician, 33.

Ο σταθμός επέστρεψε στον αέρα 24 ώρες αργότερα από εφεδρική (μυστική) τοποθεσία που είχε προετοιμάσει η πολιτική άμυνα.
Η σέρβοι είχαν ενημερωθεί ότι η RTS ήταν στόχος εκείνο το βράδυ αλλά ο τότε Γενικός Διευθυντής της, Ντράγκολιουμπ Μιλάνοβιτς, αρνήθηκε να διατάξει την εκκένωση του Σταθμού και για αυτό αργότερα καταδικάστηκε επί της κυβερνήσεως Τζίντζιτς σε κάθειρξη 10 ετών.
(Το 2009, στα 10 χρόνια από τον Βομβαρδισμό πήγαμε στις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώθηκαν στο Βελιγράδι μαζί με τον τότε Α΄ αντιπρόεδρο ΕΣΗΕΑ, Δημήτρη Τσαλαπάτη και τον Γενικό Γραμματέα Κώστα Μπετινάκη. Εγώ παρέστην ως ο Σύμβουλος Τύπου της ελληνικής πρεσβείας την περίοδο των νατοϊκών βομβαρδισμών).
Το ίδιο βράδυ του 1999 καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς μια γέφυρα στον ποταμό Σάβα, χτυπήθηκαν υποσταθμοί ηλεκτρικού ρεύματος στο Ζέμουν Πόλιε και το Ρέσνικ και επλήγησαν τα Άβαλα και η Κρνιατσα. Στο Βάλιεβο ξαναχτύπησαν το εργοστάσιο Κρούσικ. Στο Νόβι Σάντ χτύπησαν ξανά τη γέφυρα Ζεζέλιεφ, στο Δούναβη, που συνδέει την πόλη με το Πετροβαραντίν.

23 Απριλίου 1941 η Ψωροελίτ έφυγε από την Αθήνα

23 Απριλίου 1941. Η Ελληνική Πομπηία. Οι Γερμανοί μπήκαν στη Λαμία και η Άγγλοι έδωσαν το σύνθημα της φυγής. Ο ανεύθυνος και «απαραβίαστος» εστεμμένος Τενεκές, ο επονομαζόμενος και Γεώργιος ΒΟΥ με τον σύμβουλό του Πάλερετ ,και τον Τσουδερόν του, (της Τραπέζης) , απέδρασαν με VIP πτήση με ένα υδροπλάνο Sunderland . Τον Παπάγο τον άφησαν πίσω. Ο Τσουδερός του το ανακοίνωσε : «Σας αποχαιρετώ στρατηγέ, διότι δεν θα έλθετε μαζί μας. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να υποβάλετε παραίτηση και από το αξίωμα σας και από τον στρατό, ώστε να μην ευρεθείτε στην ανάγκη να παραδώσετε το ξίφος σας εις τον εχθρό. Θα ήταν μειωτικό και δια σας και δια το στράτευμα».

Ο Τσολάκογλου αναγκάσθηκε να υπογράψει στην Θεσσαλονίκη και τρίτο πρωτόκολλο συνθηκολόγησης με τον Γερμανό στρατηγό Άλφρεντ Γιοντλ (Alfred Jodl) και τον Ιταλό στρατηγό Αλμπέρτο Φερρέρο (Alberto Ferrero), καθώς μετά από προσωπική παρέμβαση του Μουσολίνι, ο Χίτλερ αποφάσισε να ικανοποιηθεί και το γόητρο των Ιταλών. Βάσει του νέου πρωτοκόλλου ανακωχής, όσες μονάδες ευρίσκοντο πέραν του 20ου χιλιόμετρου της οδού Καλπακίου-Ιωαννίνων μετά την 5η πρωινή της 24ης Απριλίου, θα ήσαν αιχμάλωτοι των Ιταλών. Κατόπιν αυτού οι υποχωρούσες μοναδες έκαναν αδιάλειπτο πορεία 18 ωρών για να μην παραδοθούν στους Ιταλούς.

Πίσω στην Αθήνα. Ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Κυριάκος Βαρβαρέσος, ο Υποδιοικητής Γεώργιος Μαντζαβίνος, και τα «στελέχη» Λαζαρίδης, Λεβή και Κοσμίδης αναχώρησαν από τα Μέγαρα με το Β. Όλγα. Οι Βασιλόφρονες των Αθηνών, η Ψωρο-ελίτ, φορτώθηκαν από την Πάχη στα αντιτορπιλικά «Πάνθηρ» και «Ιέραξ» συν γυναιξί και τέκνοις με τις πενθερές, τις κουβερνάντες- και τα μπαούλα τους.

Η Γερμανική αεροπορία βομβάρδισε τον Πειραιά, τα Μέγαρα και την Κόρινθο. Το Α/Τ «ΘΥΕΛΛΑ» βυθίστηκε από τη Λουφτβάφε στον όρμο της Βουλιαγμένης μαζί με το Τορπιλοβόλο «Αλκυόνη» και τη ναρκοθέτιδα «ΠΑΡΑΛΟΣ».Ακόμα, το τορπιλοβόλο «Δωρίς» αυτοβυθίστηκε στον Πόρτο Ράφτη. Βυθίστηκαν ακόμα τα ναρκαλιευτικά «ΑΛΙΑΚΜΩΝ» στον ορμο «Τριζώνια» του Κορινθιακού , το «ΝΕΣΤΟΣ» στον όρμο «Ψαθοπυργος» του Κορινθιακού, η ναρκοθέτις «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟΣ» στον Σαρωνικό, το ναυαγοσωστικό «ΤΕΝΕΔΟΣ» στον ναύσταθμο Σαλαμίνας και το βοηθητικό «ΠΑΛΑΣΚΑΣ» στο Βόλο.

22/4/17

Σαν σήμερα κρέμασαν τον Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη

10 (Ιουλιανό ) / 22 Απριλίου (Γρηγοριανό) 1821
Το πλήρες και σωστό χρονολόγιο της 22ας Απριλίου θα το βρείτε εδώ...
http://ta-mavra-nea.blogspot.gr/2017/04/238.html

Η Μάχη της Αλαμάνας και οι άσχετοι και αγράμματοι πανηγυρτζήδες

Η Μάχη στη γέφυρα της Αλαμάνας έγινε σύμφωνα με τα ενθυμήματα των αγωνιστών είτε στις 22 είτε στις 23 Απριλίου του 1821, με το Ιουλιανό ημερολόγιο.
Δηλαδή, είτε στις 22 Απριλίου/4 Μαίου,  ειτε στις 23 Απριλίου/5 Μαίου. Εγώ έχω υιοθετήσει τις 23 Απριλίου/ 5 Μαϊου. 

Οπότε, το Διάκο θα τον κλάψουμε και αύριο και στις 5 Μαϊου.


Το πλήρες και σωστό  χρονολόγιο της 22ας Απριλίου θα το βρείτε εδώ....

Η Ιστορία, είναι χρήσιμη πολύ!

Το 1961, σύμφωνα με την Στατιστική υπηρεσία, ο μέσος όρος ζωής των Ελλήνων ήταν λίγο πάνω από τα 57 και των Ελληνίδων ήταν λιγότερο από τα 63 έτη. Το Συνταξιοδοτικό σύστημα, με την σύνταξη στα 65 και την 35ετία εγγυόταν σύνταξη μόνον στους «κορακοζώητους». Alles Kaputt!

Aυτή είναι η σκληρή ουσία της «μεταρρύθμισης».

Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αυξάνει το προσδόκιμο ζωή του «μέσου» συνταξιούχου. Οπότε κόβουμε γιατρό και φάρμακα για να πεθάνουν στην ώρα τους. Εάν πεθαίναμε στα 57 οι συντάξεις δεν θα είχαν μειωθεί. Γκέγκε;

Για αυτό η ιστορία είναι χρήσιμη. (Εκτός από τη σχολή των πρακτόρων!)

Ο αέρας κοπανιστός που εμπορεύονται οι Οβριόπουλοι

Σαν Σήμερα: Δεν Ξεχνώ!

Ο Γεώργιος Σουφλιάς , που ήταν υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων από το Μάρτιο του 2004 στην κυβέρνηση Καραμανλή αποφάσισε να αναθέσει σε κάποιους νεοδημοκράτες να μετράνε τους ρύπους του Κίοτο, αντί για τους «Πασόκους» που είχαν όμως την «πιστοποίηση» του Κιότο. Και ξεκίνησε μια μάχη σαν τον βασικό μέτοχο. Και τελικά, στις 22 Απριλίου 2008, επιβλήθηκε στην Ελλάδα, ποινή αποκλεισμού από το Σύστημα Εμπορίας Ρύπων για τρεις μήνες με απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης της Γραμματείας του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή.
Ο Σαρακατσάνος Σουφλιάς, κατάφερε, να αποβληθούμε προσωρινά από το σύστημα εμπορίας ρύπων και δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε καθαρό αέρα. Οπότε για να μην πάθουμε ασφυξία και να έχουμε «προστασία από ρύπους» επανηλθαμ,ε στους πιστοποιημένους Οβριόπουλους και επανήλθαμε μαζί με τις άλλες 140 χώρες του Πρωτοκόλλου του Κιότο και πληρώνουμε στους Τσιφούτ μάγκες , όλοι 50-60, ευρώ το τετράμηνο για καθαρό αέρα κοπανιστό!

Τα «Αγορασμένα Ρεπορτάζ» των «Αγορασμένων Δημοσιογράφων» που πουλάνε τη γνώμη τους

του Σπύρου Χατζάρα

Ο μακαρίτης Ούντο Ουλφκότε έκανε το καθήκον του και μας το είπε. Τους τίτλους και το ρεπορτάζ το παίρνουν έτοιμο από τα αφεντικά. Μόνο την υπογραφή τους βάζουν. Οι δημοιογραφάρες. Οι έγκυροι. Οι ρουφιάνοι.

Οι «πηγές» των ρεπορτάζ των ρουφιάνων παπαγάλων και πρακτορίσκων είναι η Cia και το MI5. Θυμήθηκα τον Ούντο Ουλφκότε, με το «ρεπορτάζ» του χαφιεδομάγαζου του Μπομπολόν, που μεταφράζει το «ρεπορτάζ» των πρακτόρων της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης του «βρετανικού Guardian». Έτσι ήταν πάντα.

Τα επαρχιακά πρακτοράκια μετέφραζαν τα άρθρα γνώμης που έγραφαν οι γκραν πρακτοράτζες από τα Κεντρικά.
Ο Πουστρόν λοιπόν, είναι «Ευρωπαίος οραματιστής, που θα έδινε στην Γαλλία την ευκαιρία να μεταρρυθμιστεί και στην Ε.Ε. να ανακάμψει».

Αλλά θυμήθηκα τον Ούντο Ουλφκότε, και με τα «ρεπορτάζ» με τίτλο, « Ο Πούτιν χάνει τον έλεγχο». Βρήκα τυχαία ψάχνοντας,  ένα ρεπορτάζ του «Focus», (Απρίλιος 2016), με τίτλο «Η τρομοκρατία δρα σε μια ταραγμένη περιοχή: Ο Πούτιν χάνει τον έλεγχο». Και έβαλα στην αναζήτηση το «Ο Πούτιν χάνει τον έλεγχο». Και έγινε της Κακομοίρας. Όπως λέμε, «κάνε την κρίση ευκαιρία». Τα βάζω άτακτα :

-«Ο Πούτιν δεν μπορεί πλέον να ελέγξει την κατάσταση στο Κρεμλίνο», (The Financial Times, Μάιος 2005)

-«Ο Πούτιν δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία μέχρι το 2008», (Carnegie Endowment, Αύγουστος 2005)

-« Χάνει τον έλεγχο ο Πούτιν;», (Forbes Ιανουάριος 2009)

-«Ο Πούτιν χάνει τον έλεγχο του κρατικού μηχανισμού εξαιτίας της διαφθοράς», (ABC, Ιανουάριος 2013)

-«Ο Πούτιν χάνει τον πλήρη έλεγχο, λέει πολιτικός επιστήμονας»  (Gazeta.ua, Σεπτέμβριος 2013)

-«Ο Πούτιν έχει χάσει τον έλεγχο της ελίτ», (Slon.Ru Οκτώβριος 2013)

- «Δολοφονία Νεμτσόφ από τον Καντίροφ . Ο Πούτιν χάνει τον έλεγχο» («Apostrophe» Μάρτιος 2015 )

-« Ο Πολέμαρχους του Πούτιν ξεγλιστρήσε εκτός ελέγχου» ,(The New York Times, Ιούνιος 2015).

Δεν θα συνεχίσω. Των πρακτόρων η σχολή εκτός από χρήσιμη βγάζει και γέλιο.
 Κάντε το και εσείς .
Βάλτε , «Ο Πούτιν χάνει τον έλεγχο», σε διάφορες γλώσσες και θα το διασκεδάσετε.
Βάλτε και ο Πουστρόν ,   «Ευρωπαίος οραματιστής», και οι υπερήφανοι και «ενδοξοι» ρουφιάνοι θα αναδυθούν από τον βυθό, με την υπογραφή τους.
Βάλτε και το «οι πολιτικές που περιορίζουν το εμπόριο, μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ζημιά παγκοσμίως».
Καλή διασκέδαση.

Ζαν ΝτΑρκ ή Πουστρόν;

Ήγγικεν η ώρα για τα παιδιά της μητέρας πατρίδας για τους «enfants de la Patrie» Ήγγικεν η ημέρα της δόξας.
«Le jour de gloire est arrive». Κάθε καλός Πατρίωτης εύχεται και προσεύχεται η θεία Πρόνοια να φροντίσει να ξυπνήσουν οι αναποφάσιστοι αύριο με την νέα Ζαν ντ Αρκ στο μυαλό τους την Μαρίν.
-Allons enfants de la Patrie. Πάμε να τους μαυρίσουμε! Κάθε ψήφος και μια σφαίρα.Πάμε να ρίξουμε την ευρώ-Βαστίλλη. Πάμε να βγάλουμε από τη φυλακή των τραπεζιτών τους ευρωπαίους. 
Le jour de gloire est arrive. Ήρθε η ώρα της κάλπης. 

Οι Ρουφιάνοι ανησυχούν, αφού έβαλαν όλα τα λεφτά τους στον Πουστρόν.
«Οι Γαλλικές εκλογές θα διαλύσουν την Ευρώπη ή θα την ενισχύσουν»;

21/4/17

Η φωνή «Σαβαώθ»

Ο ανεξάρτητος τραπεζίτης, ο άρχων των ευρωπαϊκών αγορών, ο πλοηγός της Οικονομίας στα ταραγμένα νερά, το αγαπημένο παιδί του αφεντικού καθοδηγητής της Δωροθέας και του Σακάτη ο Γενς Βάιντμαν, μίλησε.
Και είπε: «Όχι» στον προστατευτισμό.
Στο πλαίσιο της εαρινής συνόδου της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης ο τραπεζίτης της Bundesbank, Γενς Βάιντμαν τάχθηκε για ακόμη μία φορά, «Υπέρ του ελεύθερου εμπορίου» .
«Ο προστατευτισμός συνιστά έναν κίνδυνο, ο οποίος απειλεί τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης», είπε και πρόσθεσε ότι , «οι πολιτικές που περιορίζουν το εμπόριο, μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ζημιά παγκοσμίως».

Ο διάλογος για όλα τα λεφτά


ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ : Θα παραιτηθώ ...

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : Αυτό είναι αδιανόητον! Σε αυτή την  περίπτωση θα διαταχθεί ταμιακός έλεγχος!


Ένα δείγμα από τη Τουραντό του Μπ.Μπρεχτ

Διάου ALPHA BANK: Γιατί δεν υποχωρεί η ανεργία;


Ένα δείγμα από τη Τουραντό του Μπ.Μπρεχτ Όπως δημοσιεύτηκε το 1978 για πρώτη φορά στην Ελλάδα στη «Καλλιτεχνική Επιθεώρηση» σε μετάφραση Σπύρου Παγιατάκη .

ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ Μιά παραδουλεύτρα σφουγγαρίζει τό πάτωμα. Μπαίνει τρεχάτος ο αυτοκράτορας. Τον ακολουθεί ο αυλικός Διάου κι'ό πρωθυπουργός πού φορά κι αυτός καπέλλο των Διάου.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ : Είμαι έξω φρενών. Πρέπει να κάθομαι και ν' ακούω, ότι το κράτος έχει πάρει την κάτω βόλτα από την κακιά διαχείριση και τη διαφθορά. Εντάξει. Αλλά να μου απαγορεύουν, μόνο και μόνο γι' αυτό την πρωινή μου πίπα! Αυτό πάει πολύ! Ή γνώμη μου είναι, ότι σαν αυτοκράτορας της Κίνας, κάτι τέτοιο δεν πρέπει νά τ' ανεχθώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ :Ή καρδιά σας, Μεγαλειότατε! Έγινε για την καρδιά σας!...

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ : Η καρδιά μου! Αν ή καρδιά μου πάσχει, αυτό συμβαίνει μόνο και μόνο επειδή δέ με παίρνει κανείς στά σοβαρά. Την περασμένη εβδομάδα μου διώξανε διακόσια άλογα. Ούτε ιππασία κάνει να πηγαίνω πιά! Κι' έγώ σώπασα...

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : Σιωπήσατε;

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ : Πάντως, ήτανε σαν νά σώπασα. Σήμερα μαθαίνω, ότι πάει κι' ή δεύτερη πίπα. Ή καρδιά μου! Τά έσοδα ελαττωθήκανε! Παλιότερα, μούπανε νά διαλέξω ανάμεσα στο μονοπώλιο του μεταξιού και στο μονοπώλιο της βάμβακος. Κι' έγώ πήγα κατευθείαν ατό μετάξι. 'Αλλά με μεταπείσανε νά προτιμήσω τό βαμβάκι. Δεν είδα ποτέ κανέναν να φοράει βαμβακερά, όλοι μετάξια φοράνε. Είπα, τότε, κι'έγώ: Έν τάξει, ίσως φορά ό λαός βαμβάκι. Θά ποντάρω στόν λαό. Και τώρα πάω γιά πτώχευση, (στόν άδελφό του, Γιάου Γιέλ, πού μπαίνει)
- Γιάου Γιέλ, θά παραιτηθώ ...
ΓΙΑΟΥ ΓΙΕΛ: - Πάλι; Καί γιατί αυτή τή φορά;
ΑΥΛΙΚΟΣ ΔΙΑΟΥ: Ουουου! Ή Κίνα χωρίς τόν αυτοκράτορα της!

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : Αυτό είναι αδιανόητον! Σέ τέτοια περίπτωση θά διαταχθή ταμιακός έλεγχος!

ΠΑΡΑΔΟΥΛΕΥΤΡΑ: (άφού της ψιθυρίζει κάτι ό αύλικός Διάου) Κυρ' αύτοκράτορα, δέν κάνει νά μάς παρατήσετε. (Σ' ένα νόημα τού αυλικού Διάου γονατίζει)
- Σάν μιά άπλή γυναίκα τού λαού, σάς παρακαλώ γονατιστή νά συνεχίσετε νά σηκώνετε τά βάρη τού θρόνου.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ: Με συγκινεί πολύ αυτό, αλλά δεν γίνεται πια να το κάνω, άγαπητή μου γυναίκα. Τό αυτοκρατοριλήκι μου κοστίζει πανάκριβα, (στον Γιάου Γιέλ)
- Και γι ' αυτό φταις εσύ, και μη μου αντιλέγεις. Αν τότε δεν έδινα τήν έγκρισή μου γιά ν' άναλάβεις έσύ τό μονοπώλιο ...

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : (ρίχνοντας μιά ματιά στήν παραδουλεύτρα). Η Μεγαλειότης Σας άρνήθηκε επισήμως ν 'άναμιχθεί στό μονοπώλιο, γιά νάμήν μπορεί νά ισχυρισθεί ποτέ κανείς ότι...
ΑΥΛΙΚΟΣ ΔΙΑΟΥ : .. .η  Μεγαλειότητά σας αναμειγνύεται εις το εμπόριον.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ: Ακριβώς! Για να κάνουμε έτσι και λιγα λεφτά. Αλλά μήπως τα κάναμε; Απαιτώ ακριβή απολογισμό.

ΓΙΑΟΥ ΓΙΕΛ : (θυμωμένος) Φτάνει! (τραβά μπροστά την παραδουλεύτρα) ,Πόσα πλήρωσες για το τσεμπέρι σου;

ΠΑΡΑΔΟΥΛΕΥΤΡΑ: Δέκα Γιέν!
ΓΙΑΟΥ ΓΙΕΛ: Πότε; Πότε τ' αγόρασες;

ΠΑΡΑΔΟΥΛΕΥΤΡΑ: Πάνε τρία χρόνια.
ΓΙΑΟΥ ΓΙΕΛ : (στον αυτοκράτορα) Και ξέρεις πόσο κάνει τώρα; Τέσσερα Γιέν.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ: (Ψηλαφίζει τό τσεμπέρι μέ ενδιαφέρον) Μα, είναι  βαμβάκι ;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βάμβαξ, Μεγαλειότατε.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ : (συνοφρυωμένος).  Και γατί το πουλάνε τώρα έτσι φτηνά;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : Μεγαλειότατε, όπως και νάναι το πράγμα, πρέπει να μάθετε τήν άλήθεια. Περνάμε τά δυσκολότερα χρόνια της Κίνας! Ή εσοδεία...

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ: Τι συμβαίνει με την σοδειά; Έκανε άσχημο καιρό;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: (μ' ειρωνικό χαμόγελο). Ο καιρός ήταν καλός!

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ : Τότε θάτανε οι άγρότες πού τεμπελιάζανε!

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δουλέψανε και με το  παραπάνω!

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ : Τι γίνεται λοιπόν, τότε με τη σοδειά;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Είναι τεράστια! Αυτή είναι ή δυστυχία! Μια πού υπάρχει πολύ απ' όλα, δεν έχει τίποτα πιά άξια.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ : Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι έχω τόσο πολύ βαμβάκι πού δεν μπορώ να ζητήσω μια λογική τιμή; Τότε εξαφανίστε το, μια ώρα αρχύτερα!

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μά Μεγαλειότατε ή κοινή γνώμη!

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ: Ορίστε μας; Φοράτε τό καπέλλο τών Διάου, καί θέλετε να με πείσετε ότι φοβάστε τήν κοινή γνώμη; Τότε, ετοιμάστε μου τον λόγο τής παραιτήσεώς μου (βγαίνει)

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο Θεός νά φυλάει!...

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ: (ξαναμπαίνοντας) Καί άπαιτώ νά μή ξανασυμβεί τίποτα πού υποσκάπτει τό κύρος μου (Βγαίνει οριστικά τώρα).

ALPHA BANK: Γιατί δεν υποχωρεί η ανεργία;

Τουραντό ή Το Συνέδριο των Διάου

H υπόθεση της Όπερας Τουραντότ διαδραματίζεται στο Πεκίνο και η πριγκίπισσα θα παντρευόταν εκείνον που θα απαντούσε σε τρία αινίγματα . Όποιος αποτύγχανε πλήρωνε με τη ζωή του.
Ο Μπρεχτ το άλλαξε λίγο με «το συνέδριο των Διάου». Οι διανοούμενοι θα έπαιρναν το κορίτσι, αν εξηγούσαν τις υψηλές τιμές βαμβακιού, μετά από μια τεράστια συγκομιδή. Τι απέγινε το βαμβάκι και ανέβαιναν οι τιμές;
Ιδού το ερώτημα!
Και όποιος αποτύγχανε, «καπούτ».
Μόνο που το βαμβάκι το έκρυβε ο μαυραγορίτης βασιλιάς.
Αν είχε προλάβει την Αθηνά του 1941 ο δραματουργός θα έβαζε το ερώτημα
«τι απέγινε το λάδι». 

Τα θυμήθηκα τωρα , που διάβασα τον τίτλο των Δίαου της Τραπέζης.
Γιατί δεν υποχωρεί η ανεργία;
ALPHA BANK

ΥΓ. Οπότε , καπούτ!

Η επέτειοι

Καλά που θυμήθηκαν στην εφημερίδα του Μανιάτη τα καλά που έκανε ο Γιώργος. Φως νερό τηλέφωνο. Κάθε χωριό και γήπεδο. Κλπ, κλπ.
Τον Αβράκωτο, τον Τομ Καραμπεσίνη, τον Πάπας, τον Σκούρας, δεν τους θυμήθηκαν. Ούτε τον «τσάι-πάρτι».
  Είτε ο πραξικοπηματίας Παπάγος, είτε ο πραξικοπηματίας Γιωργος, είτε ο τενεκές Γεώργιος με το δίκτυο Μπάλφουρ, είτε ο Κόκκος, είτε ο Γιώργος με τη Ζάχαρη, το προτεκτοράτο της Cia και της SoE, λειτουργούσε σε βάρος των Ελλήνων.
Για αυτό κόψανε και τα μηνύματα οι δημοκρατικοί για την αποκατάσταση της «δημοκρατίας».
Πάντως επί δημοκρατίας και πασοκοκρατίας, στις 21 Απριλίου 1987 οι εφημερίδες έγραφαν για την κατάχρηση των 480 εκ. δραχμών του πράσινου τραπεζχίτητης Νεας Σμύρνης και μεγαλο-επενδυτή του Πανιωνίου.
Δημοκρατία Ρεεεεεε.

Το πλήρες χρονολόγιο της 21ης Απριλίου θα το βρεθτε εδώ...
http://ta-mavra-nea.blogspot.gr/2017/04/21.html

Ιεχωβάδες τέλος στη Ρωσία- Μπελάδες για τη Τουρκία

Το ανώτατο δικαστήριο της Ρωσίας μετά από μακρά και εξαντλητική διαδικασία αποφάσισε ότι οι μάρτυρες του ιεχωβά είναι εξτρεμιστική οργάνωση, απαγόρευσε τη λειτουργία της και κατάσχε τη περιουσία της υπέρ του κοινωνικού συνόλου.

Το «Κράτος Δικαίου» και η «παγκόσμια ηθική Συνείδηση» θα ρίξουν μαύρο δάκρυ.


-Σύμφωνα με τους ανακριτές που ερευνούν την τρομοκρατική επίθεση στην Αγία Πετρούπολη ένας από τους συλληφθέντες υπόπτους ο Ακραμ Αζίμωφ , ελαβε χρήματα σε μετρητά για την τρομοκρατική επίθεση από τρομοκρατική ομάδα που βρίσκεται στην Τουρκία.